• Academische publicaties
 • iFilosofie, digitaal tijdschrift ISvW
 • 'Vertrouwem: een filosofisch groepsgesprek in het gevang'. In: Filosofie & Praktijk, jrg. 34 nr.2
 • IVA Beleidsonderzoek en advies, Tilburg (brochure)
 • Beheersing. Bijdrage aan 'Alle dagen feest', boek ter gelegenheid van 2000 jaar Nijmegen
 • Open Universiteit Nederland, periodieken Modulair, Werkwijzer (personeelsmagazine) en OnderwijsInnovatie
 • Columns voor Boekhandel Polman, o.a. 'Zijn we wel narcistisch genoeg?'
 • Open Academie Lingewaard: 'De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten'
 • Pierre, eerste Nederlandse politieke glossy
 • Floris, eenmalig magazine Kasteel de Doornenburg (concept, redacteur)
 • Rosa-handboek, instructieboek relatie politiek-burger (auteur)
 • Handboek gemeentelijke herindeling (coauteur)
 • (R)Entree (Stichting Vervangingsfonds voor onderwijs)
 • i-Filosofie, digitaal tijdschrift ISvW
 • Kadernota Economisch Beleid Arnhem 1998-2002
 • Arnhem 2015 (scenariostudie Gemeente Arnhem)
 • Stel je Arnhem voor. Conceptnota ruimtelijke ordening Gemeente Arnhem
 • Nijmegen, de gemeente in de stad van de toekomst
 • Bronvermelding, wetenschapsuitgave van TNO Kwaliteit van leven
 • Laaggeletterd in werk (boek Stichting Lezen & Schrijven / TNO)
 • Taakbelasting leerkrachten (onderzoek TNO Arbeid) (eindredactie)
 • Voorbeeldenboek Arbozorg (TNO Arbeid) (eindredactie)
 • Werkende jongeren en geld (TNO) (eindredactie)
 • Ouderen straks (Reinoud Adviesgroep)
 • Op een grijze golf naar 2015, een scenariostudie (Reinoud Adviesgroep)
 • Cliëntenraden verstandelijk gehandicapten
 • CAO-krant, Werkgeversvereniging Energiebedrijven
 • CAO-krant, Werkgeversvereniging Waterleidingbedrijven
 • De Republikein magazine over staatsrechterlijke kwesties (mede-oprichter en redacteur tot 2008)
 • Van spraakmakend naar smaakmakend. Dertig jaar politicologie in Nijmegen. In: Facta (2000), magazine Nederlandse Vereniging Maatschappij- en Cultuurwetenschappen
 • Elke dag schrijf ik het boek (columnist)
 • FUR-krant (Stichting flexibel uittreden nutsbedrijven Sfn)
 • Gelders RIBW-nieuws
 • De Gelderlander: Seventies in Nijmegen
 • Handleiding functiewaardering in de sector Afval & Milieu (WENb)
 • Landschapsscenario’s intergemeentelijk bedrijventerrein Silvolde
 • I See, beroepskeuzeprogramma ministerie van SoZaWe (eindredactie)
 • Jaarverslag Stichting Economische Stimulering KAN (ESKAN)
 • Jaarverslag Stichting flexibel uittreden nutsbedrijven (Sfn)
 • 10 Jaar beschermd wonen (congresbundel)
 • IPO Milieuwerk / IPO Nieuwsbrief (Interprovinciaal Overleg)
 • Jeugd & Samenleving
 • Lokaal Bestuur
 • Magazine Opleidingen
 • Magazine Opleiding & Ontwikkeling
 • Manage IT, Integrated Application Management (brochure en internetsite)
 • Mens & gevoelens
 • Meso-magazine
 • Mobiliteit (themaboek WENb)
 • Nederlands Tijdschrift Bedrijfsopleidingen
 • Onderwijsachterstandbeleid: maatwerk door gemeentelijke partners (eindredactie onderzoek Verwey Jonker Instituut)
 • OnderwijsInnovatie
 • Onze Taal
 • Operationeel
 • Ouderenzorg
 • Profiel
 • Propria Cures
 • (R)entree (Vervangingsfonds voor het onderwijs)
 • Sociaal Bestek
 • Schoenvisie (Mitex)
 • Textielvisie (Mitex)
 • Vinex on Site (debatcyclus Academie van Bouwkunst, gepubliceerd op internet)
 • Zorg & Ondernemen
 • De Aanbestedingskrant
 • De Aannemer
 • ArenA (Milieukundigen VVM)