Schrijftrainingen
  Auteur, redactie en journalistiek

  Lopende en geplande projecten
 • Consulent bij Netwerk De Hoofdzaken
 • Pro Persona Wolfheze, gesprekken e.d. i.o.v humanische begeleding.
 • Begeleiding groepsgesprekken met gedetineerden in Penitentiaire Inrichting Arnhem-Zuid en elders
 • Fotograaf Vlaams Kwartier Nijmegen en Poëziecentrum Nederland
 • Naar boven

  Eerdere projecten
 • Moreel beraad i.o.v. Rino Groep
 • Moreel beraad met politieke partij in het zuiden des lands
 • Internationale School voor Wijsgebeerte, iFilosofie, het multimediale tijdschrift van (ISVW)
 • Video-columns Jan Bransen & Paul Troost (regie & camera)
 • Nederlandse Vereniging Voortijdig Levenseinde (NVVE); moreel beraad met medewerkers Presentatiedienst
 • Filmopnames Bildungconferentie ISVW Leusden
 • Filosofisch gesprek 'Kunst zegt het ongezegde' in en over het object van Rob Voerman. Locatie Beelden tentoonstelling Sonsbeek
 • Moreel beraad i.o.v. Moreel beraad Volksuniversiteit Wageningen
 • Workshop 'In gesprek met innerlijke raadsman-/vrouw Socratische Landdag
 • Debat ISVW Hans Achterhuis en Joris Voorhoeve
 • Moreel i.o.v. ISVW en Royal Cosun, agro-industriële coöperatie
 • Beroepsopleiding Moreel Beraad VUmc/ISVW (afgerond en gecertificeerd 29 juni 2015)
 • Werkgroep Politiek actieve leden Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)
 • Interviews in Modulair (1996-2015)
 • Moreel beraad bij Schittering, filosofie in bedrijf, Radboud Universiteit Centrum voor Ethiek, Volksuniversiteit Zevenaar
 • Redactie beleidsplan Open Academie Lingewaard
 • Brochure voor IVA Beleidsonderzoek en advies
 • Socratische gesprekken Volksuniversiteiten
 • Socratisch gesprek tutoren Pedagogisch Wetenschappen Radboud Universiteit
 • Socratische gesprekken ledendag Humanistisch Verbond
 • Socratisch gesprek met medewerkers politie Amsterdam
 • Public relations en magazine van Kasteel De Doornenburg
 • Column in 100e en laatste nieuwbrief van Boekhandel Polman
 • Redactie glossy 'Pierre'
 • (Redactionele) begeleiding dissertatie Beleidswetenschappen RU Nijmegen / dissertatie Erasmus Universtiteit Rotterdam
 • Uitgebracht: twee DVD's over agressie in het onderwijs. Bijdragen: research en scenario's. Producent: HRmedia, i.s.m. Instituut voor Psychotrauma, in opdracht van Vervangingsfonds voor het Onderwijs
 • Persberichten voor Mediamixx (Kleve, Duitsland)
 • Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), coaching en schrijven beleidsnotities
 • Workshop over agressie in het onderwijs in Kleve
 • Naar boven

  Schrijftrainingen (groep of individueel)
 • Kwadraad, schrijftraining beleidsmedewerkers, Delft/Gouda
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Edam), trainingscyclus schriftelijke communicatie beleidsmedewerkers, in opdracht van Van der Hilst Communicatie
 • Taalcentrum-VU: schrijftrainingen bij Inspectie Verkeer & Waterstaat
 • Waterleven bv Zeist, coaching beleidsnotities
 • Gemeente Groesbeek, workshop schrijven speech
 • Gemeente Rotterdam, trainingen schrijven speech
 • Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), coaching medewerker
 • De Baak, schrijftraining medewerkers
 • Bestuursacademie Nederland, training beleidsnota
 • Wageningen Universiteit: schrijftrainingen (populair)wetenschappelijke artikelen, in opdracht van Quintrix, Mediatrainingen en Consultancy: schrijftrainingen
 • Politie Midden- en West-Brabant, trainingen schrijven speech
 • Landbouw Economisch Instituut (LEI), training beleidsnotities
 • Bestuursacademie Nederland, trainingen beleidsnotities
 • (Redactionele) begeleiding dissertatie Erasmus Universiteit (economie)
 • Naar boven

  Auteur/redactie/journalistiek
 • Laaggeletterden in werk (TNO/stichting Lezen & Schrijven)
 • Handboek over de relatie kiezer-politiek
 • Financiële opvoeding jongeren / Financieel gedrag werkende jongeren 2005, NIBUD (redactie)
 • De eindredactie van I See, het beroepskeuzeprogramma ministerie van SoZaWe
 • Jaarverslagen, o.a Eskan en Stichting Flexibel Uittreden (SFN)
 • Website Stichting Flexibel Uittreden Nutsbedrijven (i.s.m. ABP)
 • Radboud Universiteit Nijmegen, samenvatting en persberichten dissertaties
 • Brochure en website voor Manage-IT
 • Handboek Gemeentelijke Herindelingen
 • Handleiding over vrijwilligersmanagement
 • Themaboek over personele mobiliteit in de energiesector
 • Eindredactie FUR-krant, Stichting Flexibel Uittreden Nutsbedrijven
 • Redactie Arnhem 2015, debatcyclus en scenariostudie
 • Eindredactie verslag Grotestedenbeleid gemeente Arnhem
 • Stichting Weten
 • Penvoerder denktank Ruimtelijke Ordening gemeente Arnhem
 • Redactie Kadernota Economisch Beleid Arnhem 1998-2002
 • Keuzenota Openbare Ruimte, gemeente Arnhem
 • Brochure reorganisatie bestuurlijke diensten gemeente Nijmegen
 • Beschrijving van de reorganisatie dienst Communicatie gemeente Ede
 • Eindredactie Voorbeeldenboek TNO Arbeid (i.s.m. TNO en min. SoZaWe)
 • Redactie onderzoek lokaal achterstandbeleid (i.s.m. Verwey Jonker Instituut)
 • Bedrijfspresentatie Deloitte & Touche, Productgroep Beleidsanalyse en Simulatie
 • Nieuwsbrieven onderhandelingen CAO energiesector (WENb)
 • Eindredactie beschrijving Functiewaardering Afval & Milieu (WENb)
 • Redactie Nieuwsbrieven TNO Arbeid
 • Ouderen straks (i.s.m. Reinoud Adviesgroep)
 • Op een grijze golf naar 2015 (scenariostudie met Reinoud Adviesgroep)
 • Redactie nieuwsbrieven Reed Business Information
 • Naar boven