DVD Agressie aanpakken

Ik schreef de scenario's voor twee dvd's over agressie in het onderwijs, een voor het primair en een voor het voortgezet onderwijs. Op de dvd's is een aantal casussen te zien waarin professionele acteurs conflicten tussen een leerling of ouders en een leerkracht of een conciërge naspelen. Elke scène wordt tweemaal gespeeld. Eerst laten de acteurs zien hoe een 'slachtoffer' fout kan handelen, en vervolgens spelen ze dezelfde scène opnieuw en laten zien hoe het conflict beter aangepakt kan worden. Een psycholoog van het Instituut voor Psychotrauma becommentarieert de casussen.

De kijkers krijgen ook dilemma's voorgeschoteld die uit het leven op school gegrepen zijn. Enkele schooldirecteuren vertellen waarom ze op hun school een antiagressiebeleid opgezet hebben en hoe ze dat gedaan hebben.

Ik gebruik de dvd's bij de workshops. De workshop is een korte en praktische inleiding in de preventie en aanpak van agressie en over-assertief gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen. De ervaring leert dat de scènes aanleiding zijn tot intensieve discussies. Voor veel scholen is de workshop een goede aanzet om over een antiagressiebeleid na te gaan denken.
Een workshop duurt één dagdeel en is uitstekend geschikt voor een studiebijeenkomst van leerkrachten of een thema-avond voor ouders.

Als moreel beraad of socratisch gesprek
Een workshop over agressie is uitstekend te combineren met een moreel beraad of een socratisch gesprek. Een casus van de dvd dient dan als uitgangspunt voor een vraag die de deelnemers formuleren en waarover ze zich in de dialoog buigen. Behalve dat het fenomeen agressie aan de hand van een concreet geval wordt uitgediept, leren de deelnemers tegelijk een dialoog te voeren.