Gespreksvoorwaarden

  Concrete gebeurtenis
  Voorval is afgesloten in tijd (bij dilemmagesprek kan de casus actueel zijn)
  Voorbeeld is zo klein mogelijk (alledaags)
  Voorbeeldgever kan en wil over voorbeeld vertellen
  Voorbeeld is niet te emotioneel (bemoeilijkt doorvragen, legt rem op het gesprek. Emoties spelen altijd een rol, maar zijn geen argument in het gesprek)
  Onderwerp/gespreksthema staat in het voorbeeld centraal.