Ik volgde de Beroepsopleiding Moreel beraad bij VUmc en de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)(gecertificeerd 2015). Daarvoor de opleiding tot socratisch gespreksleider bij Boltentraining. Moreel beraad en de socratische methode vereisen periodieke bijscholing en intervisie (ISVW, VFP) en scholing in theorie (ethiek: Aristoteles, Kant en Levinas).

    Sinds 2010 ben ik bestuurslid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP) - VFP is lid International Conference on Philosophical Practice. Ik ben redacteur van het katern van de Vereniging Filosofische Praktijk, opgenomen in het tijdschrift Filosofie & Praktijk.
    Het multimediale tijdschrijft iFilosofie van het ISVW is alleen digitaal te lezen. Als (eind)redacteur, regisseur, filmer en interviewer lever ik aan dat magazine elke editie een bijdrage.

    Zoals een socratisch gespreksbegeleider het betaamt, lees ik al jaren de dialogen van Plato met mijn leesgroep Plato